Pałac

Rozstrzygnięcie konkursu „Wolni, Samorządni – 25-lecie Odrodzenia Samorządu"

Autor: Beata Maro

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 21 maja 2015r.,  Jury konkursu „WOLNI, SAMORZĄDNI – 25-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU" w składzie:

 • Sylwia Nowak - przewodniczący, artysta plastyk, starszy instruktor ds. plastyki i edukacji,
 • Marek Grabowski - artysta plastyk,
 • Marcin Marzec - artysta plastyk, instruktor ds. plastyki i zajęć komputerowych,

dokonało oceny wszystkich nadesłanych prac i postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • Grand Prix w wysokości 2000,00 zł brutto otrzymuje pani ALEKSANDRA DYMKOWSKA
  z Mławy, za plakat w technice druku cyfrowego pt. „Zmiana"
   
 • II miejsce - nagroda w wysokości 1000,00 zł brutto otrzymuje pani MARTA ŚWIDERSKA
  z Gdyni, za plakat w technice grafika komputerowa pt. „To już 25"
   
 • III miejsce - nagroda w wysokości 500,00 zł brutto otrzymuje pani IWONA SZYMAŃSKA
  z Katowic, za plakat w technice grafika komputerowa pt. „Razem możemy więcej"

Uzasadnienie werdyktu:

Na konkurs „Wolni, Samorządni – 25-lecie Odrodzenia Samorządu” nadesłano 21 prac. Wszystkie spełniały regulaminowe złożenia, były zgodne z tematyką konkursui technikami. W konkursie wzięło udział 19 uczestników z całego kraju min. z  Mławy, Lublina, Lubrańca, Brześcia Kujawskiego, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Torunia, Gdyni, Katowic,  Lublińca, Poręby i Bobrownik.

Przysłano prace w następujących technikach: grafika komputerowa, druk cyfrowy, techniki mieszane: kolaż, rysunek cienkopisem i kredkami, wyklejanka z papierów kolorowych, malowanie farbą plakatową mieszaną z farbą emulsyjną, malarstwo akryl, kredka akwarelowa.

Jury doceniło walory plastyczne, koncepcję twórczą oraz wizualizację tematu. Uczestnicy przedstawili przemiany jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich 25 lat:nawiązując do tradycji plakatu polskiego lat 80- tych. Pojawiły się również prace prezentujące nowe myślenie
w zakresie projektowania plakatu. Niestety na konkursie pojawiły się również prace naśladowcze i mało twórcze, o słabej kompozycji i słabej prezentacji idei konkursu. Nadesłane plakaty skłaniają do refleksji nad kondycją polskiego samorządu, kierunkiem zmian jakie w nim zachodzą, a także nad kondycją samego plakatu jako środka wypowiedzi artystycznej. Prace konkursowe prezentowały zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty przemian ustrojowych i społecznych.

Tematyka konkursu była niezwykle trudna, tym samym gratulujemy laureatom!

Serdecznie zapraszamy do Pałacu Kultury Zagłębia, na uroczyste otwarcie wystawy plakatów konkursowych, które odbędzie się 29 maja o godzinie 13:00, w trakcie uroczystej Sesji Rady Miasta.