Pałac

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ JUŻ DZIAŁA

Autor: Krzysztof Korzeniecki
Punkt Informacji Turystycznej jest placówką działającą w Muzeum Miejskim ,,Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 
Udziela kompleksowej informacji o zabytkach historii, przyrody,  trasach dziedzictwa kulturowego, turystycznych, 
życiu kulturalnym Dąbrowy Górniczej. Punkt prowadzi dystrybucję materiałów promocyjnych, map, przewodników, 
folderów dotyczących miasta Dąbrowy Górniczej, Jury Krakowsko – Częstochowskiej, województwa śląskiego. 
PIT - Muzeum Miejskie ,,Sztygarka” Dąbrowa Górnicza 
W PIT zainstalowano ogólnodostępne stanowisko internetowo – komputerowe.
Godziny pracy: 
wtorek, środa, piątek godz. 8.00 – 14.00, 
czwartek godz. 11.00 – 19.00,
sobota godz. 9.00 – 14.00,   
Dane kontaktowe:
Dąbrowa Górnicza 
ul. Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
telefon: + 48 511402209 
PIT w Muzeum Miejskim ,,Sztygarka” działa w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej.