Aktualności

PRZEGLĄD BUDOWLANY - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Autor: Olaf Otwinowski

Zamawiający:  PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
a) adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza , Plac Wolności 1
b) adres poczty elektronicznej : sekretariat@palac.art.pl
c) adres strony internetowej : www. palac.art.pl
d)  tel.  32 733 88 00 faks  32 733 87 87

Postępowanie ofertowe "na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej - sprawdzenie stanu technicznego" w obiektach Pałacu Kultury Zagłębia.

Wybrano ofertę złożoną przez:  

"LECHKOM"
Leszek Paprotny
Rybnik ul. Puszkina 35c