Aktualności

Przedłużamy nabór prac do II Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu

Autor: Agnieszka Czarnik

Na wniosek jednej z Uczelni Partnerskich termin przyjmowania zgłoszeń do II Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu promującego 15. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – edycję wydarzenia zaplanowaną na 2025 rok w specjalnościach: instrumentów smyczkowych – skrzypce, altówka, wiolonczela, zostaje przedłużony.

Ostateczny termin naboru prac konkursowych upływa 30 czerwca 2023 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj.

SPONSOR ARTYSTÓW:

Identyfikacja wizualna na podstawie plakatu autorstwa Patrycji Antczak, (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) laureatki I miejsca w Międzyuczelnianym Konkursie na Projekt Plakatu, 2021