Repertuar

Projekt KinoSzkoła online!

Autor: Olaf Otwinowski

Nic nie jest nam w stanie zrekompensować spotkań "w realu" z Wami - fantastycznymi nauczycielami, ciekawymi świata uczniami oraz cierpliwymi i profesjonalnie przygotowanymi prelegentami. Obecnie jednak znajdujemy się w okolicznościach, w których - kolokwialnie mówiąc - świat stanął na głowie. Jednakże mimo wszelakich trudności, jakie nas spotykają, Kino Kadr nie zamierza zrezygnować z programu edukacji medialnej. Wprost przeciwnie - staramy się dostosować go do bieżącej, nowej rzeczywistości.

Projekt KinoSzkoła online jest, jak sama nazwa wskazuje, przeniesieniem standardowych zajęć Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej do internetu. W zajęciach nie będzie udziału publiczności w naszym kinie, tylko odbywać się one będą w domowym zaciszu, w postaci udostępnionych nagrań wideo. Linki do materiałów cyfrowych będą wysyłane przez koordynatora ze strony Kina Kadr szkołom uczestniczącym w programie. Pomimo zmienionej formy, idea programu pozostaje niezmienna: wzrost świadomości i refleksyjnego podejścia do problemów otaczającego odbiorcę (uczniów) świata przy pomocy narzędzia uatrakcyjniającego proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony przez nauczyciela. Za wszelką cenę staramy się, by harmonogram programu pozostał w zakładanym kształcie tzn. uwzględniający wszystkie proponowane tematy (prelekcji i filmów) znajdujące się w katalogu. Wszystkie zajęcia w ramach projektu KinoSzkoła online są bezpłatne.

KATALOG

Program jest dostępny dla wszystkich grup współpracujących z Kinem Kadr w ramach projektu KinoSzkoła.

Kontakt do koordynatorki programu z Kina Kadr:
Kamila Szwarc
tel. 668 450 642
kamila.szwarc@palac.art.pl