Placówki

Praca Świetlic Środowiskowych w trakcie Akcji Zima 2017

Autor: Małgorzata Fert

Informujemy, że Świetlice Środowiskowe Pałacu Kultury Zagłębia, w okresie ferii zimowych, pracują w następujących godzinach:

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej, artystycznej zabawy z Pałacem Kultury Zagłębia na kolejne dni zimowego szaleństwa!