Placówki

Posłaniec nadziei

Autor: Administrator

To tytuł uroczystego koncertu zorganizowanego z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, który odbył się w dniu 01.05.2011r. w Domu Kultury w Ząbkowicach pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej - Zbigniewa Podrazy oraz Biskupa Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Grzegorza Kaszaka.

Podczas koncertu wystąpili artyści Filharmonii Śląskiej w Katowicach: Lubow Nawrocka

- fortepian, Alina Urbańczyk - Mróz, -sopran, Adam Mokrus - skrzypce.

W ich repertuarze znalazły się utwory najwybitniejszych polskich kompozytorów takich jak: Chopin, Moniuszko, Wieniawski, Różycki. Koncert prowadził aktor Dariusz Niebudek, który w niezwykły sposób wspominał Ojca Świętego.

Całości towarzyszyła prezentacja multimedialna o Janie Pawle II.

Końcowym akcentem koncertu było wspólne odśpiewanie przez uczestników ulubionej pieśni Papieża "BARKA".

W ten oto sposób społeczność lokalna uczciła pamięć Wielkiego Polaka. W skupieniu

i zadumie oddała hołd za dar pontyfikatu wybitnego Papieża, którego dokonania nadal inspirują wrażliwość każdego z nas.

Koncert zaszczycili swoją obecnością: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej- Zbigniew Podraza, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Woźniczka, radny - Piotr Bobrowski, z-ca dyr. PKZ - Dawid Orpych, proboszcz Parafii pw Zesłania Ducha Świętego

- ks. Jerzy Małota, proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny - ks. kanonik Marcel Magott, księża wikariusze, przedstawiciele Rady Dzielnicy oraz mieszkańcy Ząbkowic.

W szczególny sposób hołd oddali uczestniczący w koncercie strażacy OSP w Ząbkowicach.
I tu nasuwają się słowa Ojca Świętego |" Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie ..''.
Uczestnicy koncertu mogli wziąć udział w uroczystym przeżywaniu beatyfikacji Jana Pawła II, dzięki zaangażowaniu radnego Piotra Bobrowskiego oraz sponsorom: Koksowni
„ Przyjaźń " i URSA Polska Sp. z o.o. - GRUPO URALITA, a także pomocy UM i PKZ.

Teresa Jędras