Pałac

Pokonkursowa wystawa plakatu w UJD w Częstochowie

Autor: Olaf Otwinowski

Ekspozycja Pokonkursowej Wystawy Plakatu już od jutra (4 listopada 2021) będzie dostępna w galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy na otwarcie prezentacji, które odbędzie się o godzinie 12:00 w Galerii 113.

Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu oraz Pokonkursowa Wystawa Plakatu to wydarzenia organizowane przez Pałac Kultury Zagłębia we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka. Dąbrowa Górnicza 2021.

Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu miał charakter zamknięty i był kierowany do studentów i absolwentów kierunków artystycznych Uczelni Partnerskich, którzy w dniu przystąpienia do udziału w Konkursie nie ukończyli 30 roku życia. Przedmiotem Konkursu było wykonanie projektu plakatu promującego 14. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – edycję wydarzenia zaplanowaną na 2023 rok w specjalnościach trąbka, róg, puzon. Nagrodzony projekt stanie się podstawą dla identyfikacji wizualnej tego wydarzenia.

Każdy Uczestnik Konkursu mógł zgłosić maksymalnie 2 projekty plakatu, przy czym każdy z nich musiał stanowić odrębną całość. Na Konkurs wpłynęło 36 prac spełniających kryteria podane w Regulaminie. Decyzją Komisji Konkursowej zostały przydzielone trzy nagrody regulaminowe (nagrody pieniężne za I, II, III miejsce) oraz wytypowane prace do Wystawy Pokonkursowej.

Łącznie zakwalifikowanych zostało 18 prac 14 autorów. Pokonkursowa Wystawa Plakatu będzie prezentowana w siedzibie Organizatora oraz siedzibach Uczelni Partnerskich:

Pałac Kultury Zagłębia: prezentacja w Galerii Sztuki PKZ 14.09.-15.10.2021

Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego: prezentacja w Galerii 113 04.11-30.11.2021

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: prezentacja w styczniu 2022

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prezentacja w marcu 2022

Laureaci Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu:

I miejsce - Patrycja Antczak / Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
II miejsce - Kateryna Borysovska / Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
III miejsce - Jagoda Cerkiewnik / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Autorzy prac zakwalifikowanych do Wystawy Pokonkursowej:

1. Antczak Patrycja
2. Bejm Klaudia
3. Błaś Karolina
4. Borysovska Kateryna
5. Cerkiewnik Jagoda
6. Chochowska Magdalena
7. Jachimek Olga
8. Lichosik Michał
9. Podobińska Alicja
10. Rybiałek Nicole
11. Szymonowicz Kamila
12. Wychowaniec Kinga
13. Ziajski Jarosław
14. Zięba Dominika

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.