Edukacja artystyczna

PLASTYKA I EDUKACJA

Autor: Administrator
zapisy2007plakatSEKCJA PLASTYCZNA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem zdolności i uzdolnień plastycznych do uczestnictwa w zajęciach sekcji plastycznej PKZ.

Program zajęć obejmuje poznanie i doskonalenie umiejętności warsztatowych
z zakresu rysunku, malarstwa, ceramiki, szkła, rzeźby i grafiki.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, czas pracy i sposób działania dostosowany jest do wieku i predyspozycji psycho-ruchowej uczestników. Dbamy o to, aby rozwijać nie tylko zdolności i uzdolnienia w zakresie sztuki, ale przede wszystkim: myślenie, wyobraźnię, kreatywność w rozwiązywaniu problemów również w kontaktach interpersonalnych. Promujemy twórczość uczestników naszych zajęć przez udział w konkursach, przeglądach, plenerach i festiwalach a także wystawach.

Pomagamy przygotować się do egzaminów do szkół artystycznych.

Pobierz ofertę
pdf oferta edukacyjna 2007-2008 128.37 Kb

Zebranie z rodzicami 28.09.07 - piątek o godzinie 1730

UCZESTNICY: dzieci od 3 roku życia, młodzież i dorośli.
Warunkiem przyjęcia jest zainteresowanie sztuką, teorią sztuki i
warsztatem artysty plastyka; w przypadku dzieci chęć udziału we
wspólnej zabawie. Osoby mające przeciwwskazania lekarskie (np. alergie
na farby) winny zgłosić ten fakt osobie prowadzącej zajęcia.

NABÓR: do końca września 2007 r.

ROZPOPCZĘCIE ZAJĘĆ: październik 2007 (pod koniec września nastąpi podział na grupy wiekowe i zaawansowania).

ODPŁATNOŚĆ:
20 zł dzieci (3-4 latki 60 min., od 5 roku życia 120 min. zajęć), 30
młodzież i studenci (180 min. zajęć), dorośli 50 zł (180 min).
Odpłatność miesięczna, płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Ustawowe dni
wolne, przerwy w nauce i absencja uczestnika nie mają wpływu na zmianę
opłaty.
Zapewniamy materiały do zajęć i wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

NOWA
OFERTA dla studentów kierunków: pedagogika, kulturoznawstwo, animacja,
wydziałów artystycznych i pedagogiczno – artystycznych!


Zapraszamy
studentów do udziału w zajęciach. Poznanie warsztatu plastycznego od
strony praktycznej pomoże lepiej przygotować się do pracy w
instytucjach kulturalnych i oświatowych. Wyposażenie pracowni PKZ
pozwala na dogłębne zapoznanie się z technikami plastycznymi i
możliwościami pracy w zespole.

WARSZTATY EDUKACJI TWÓRCZEJ „Ze sztuką na TY”

Organizujemy
zajęcia dla grup przedszkolnych, szkół różnego szczebla i
zainteresowanych instytucji. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym
zgłoszeniu grupy i ustaleniu tematyki oraz terminu zajęć. Podczas zajęć
uczestnicy w sposób niekonwencjonalny, twórczy rozwiązują wiele
problemów nie tylko z zakresu sztuki, nabywają i kształcą umiejętności
warsztatowe, intelektualne, społecznego komunikowania, itd. Nowy
program zajęć dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz
pracowni plastycznej.

Osoba odpowiedzialna:

mgr Sylwia Nowak, plastyk arteterapeuta, kontakt e-mail: sylw.plast@wp.pl