Aktualności

Pałac poszukuje Specjalisty ds. reklamy, plastyka

Autor: Olaf Otwinowski

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY:

SPECJALISTA DS. REKLAMY, PLASTYK

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • projektowanie i skład graficzny projektów materiałów promocyjnych wydarzeń (plakat, ulotki, afisze) oraz katalogów, broszur, albumów itp.
 • projektowanie i skład graficzny reklam prasowych, internetowych
 • projektowanie i montaż elementów scenografii wydarzeń, oznakowania wnętrz i fasady obiektów PKZ
 • projektowanie reklam i form outdoorowych
 • współpraca z Działami: Edukacji, Organizacji Imprez, Technicznym i Finansowym w procesie projektowania, produkcji i realizacji projektów graficznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane kierunkowe (projektowanie graficzne, plastyka, sztuki piękne),
 • obsługa komputera, w szczególności Corel Draw, środowiska Windows,
 • dobra orientacja w specyfice mediów, a także technik i narzędzi komunikacyjnych,
 • dobra organizacja pracy, uważność i skrupulatność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • otwartość na zdobywanie nowych kompetencji, uczenie się,
 • kreatywne podejście do wykonywanych zadań.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość programu Photoshop, Indesigne itp.
 • znajomość nowych technologii, szczególnie w zakresie projektowania materiałów audio-video oraz obsługi programów wspomagających obsługę klienta

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

- umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w pełnym wymiarze czasu

   pracy, kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony

-  wynagrodzenie

Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN - wynagrodzenie składa się z następujących elementów:

* miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 3 700,00zł

* dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy- od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego

* uznaniowej nagrody rocznej

* nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

-  list motywacyjny

-  CV

- wykonanie zadania w postaci opracowania propozycji projektów graficznych: logotypu, wizytówki, karty uczestnika, plakatu i ulotki Pałacu Kultury Seniora. Materiały pomocnicze do opracowania projektów są do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

  Więcej informacji o projekcie pt.: Pałacu Kultury Seniora znajduje się pod niniejszym linkiem: https://palac.art.pl/pl/aktualnosci/rusza-pks-czyli-palac-kultury-seniora

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. reklamy, plastyk

 

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres:

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

lub elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.mlynarczyk@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA – PRACOWNIA GRAFICZNA)

w terminie do dnia 14 października 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisk Specjalista   

ds. reklamy, plastyk w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.11.2022.

 1. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.