Aktualności

Pałac poszukuje specjalisty ds. Kadr

Autor: Olaf Otwinowski

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY:
 SPECJALISTA DS. KADR

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- nadzór i sporządzanie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
- sporządzanie skierowań na badania okresowe pracowników,
- weryfikacja osób kwalifikujących się do PPK oraz terminowe zgłoszenia i wyrejestrowania osób objętych programem,
- sporządzanie sprawozdań do PFRON, GUS,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- znajomość przepisów: Kodeks Pracy, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
- znajomość naliczania wynagrodzeń dodatkowym atutem,
- komunikatywność, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie wyższe branżowe lub ekonomiczne, wykształcenie średnie branżowe, z zakresu ekonomicznego lub średnie ogólnokształcące,
- znajomość programów Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik,
potwierdzone doświadczenie w obsłudze kadrowej – 3 lata (wykształcenie średnie) lub 2 lata (wykształcenie wyższe) - staż pracy,
- umiejętność obsługi komputera oraz narzędzi online (ZUS PUE).

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony

-  wynagrodzenie składa się z następujących elementów:

     * miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

     * dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy

     * miesięcznej regulaminowej premii

     * uznaniowej nagrody rocznej

     * nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko  Specjalista ds. kadr.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres:

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

lub elektronicznej na adres e-mail: violetta.banaszczyk@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA)

w terminie do dnia 24.06.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. kadr w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.07.2022.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.