Aktualności

Pałac poszukuje osoby na stanowisko: sprzątaczka

Autor: Magdalena Koziak

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:  SPRZĄTACZKA

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
bieżące utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych, holi, Sali teatralnej oraz wszystkich innych pomieszczeń w budynku Domu Kultury Ząbkowice, który jest placówką Pałacu Kultury Zagłębia, obsługa szatni podczas imprez kulturalnych organizowanych w DKZ jak również w PKZ, doraźnie sprzątanie w podległych placówkach.

Wymagania:
- zaangażowanie w pracę
- sumienność w wykonywaniu obowiązków
- dyspozycyjność
- mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze osoby sprzątającej
- umiejętność organizowania własnej pracy oraz samodzielność w działaniu

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca pod presją czasu
- w razie potrzeby praca poza siedzibą DKZ  oraz w nietypowych godzinach, w weekendy i w dni świąteczne
- praca wymagająca dyspozycyjności
- praca przy ciekawych inicjatywach kulturalnych

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w wymiarze ¾ etatu,
kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony
wynagrodzenie składa się z następujących elementów:

-  miesięczne wynagrodzenie zasadnicze na ¾ etatu – 2.287,50zł
- dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
- uznaniowej nagrody rocznej
- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko  Sprzątaczka.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres:

Pałac Kultury Zagłębia  (sekretariat pokój 330, II piętro)

Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

lub elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.matyszczak@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA)

w terminie do dnia 4.11.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Sprzątaczka w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 4.11.2022.
Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

Prawo dostępu do podanych danych;
Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.