Pałac

Pałac poszukuje Mł. Specjalisty ds. organizacji imprez i widowni

Autor: Olaf Otwinowski

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

MŁODSZY SPECJALISTA DS.ORGANIZACJI IMPREZ i WIDOWNI

 

 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI:

- wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość pakietu MS Office,
- znajomość języka angielskiego,
- kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, odporność na stres, dobra organizacja czasu pracy.

Mile widziane:

- umiejętność organizacji wydarzeń,
- znajomość współpracy z dystrybutorami oraz innymi właścicielami praw do filmów,
- znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury,
- wiedza z zakresu historii i teorii kina będzie dodatkowym atutem.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- Aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań Pałacu Kultury Zagłębia, w tym organizacja i obsługa wydarzeń takich jak koncerty, spektakle itp.
- Aktualizowanie strony internetowej www.palac.art.pl w części dotyczącej Kina oraz oficjalnego profilu na portalu Facebook.
- Obsługa internetowego systemu sprzedaży biletów.
- Merytoryczna opieka nad Kinem Studyjnym „KADR” (wysyłanie raportów, planowanie obiegu kopii filmowych, promocja oraz przygotowywanie dokumentów: kosztorysy, karty imprez, umowy, rozliczenia ZAiKS, SFP, PISF).
- Merytoryczna opieka nad działalnością edukacji filmowej (planowanie seansów, obsługa grup zorganizowanych, wysyłanie raportów, planowanie obiegu kopii filmowych, promocja).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. organizacji imprez i widowni.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 11.09.2020 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: violetta.banaszczyk@palac.art.pl; tytuł wiadomości: REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. organizacji imprez i widowni w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.09.2020.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.