Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje kierownika

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Kierownika Działu Marketingu

 

Do  obowiązków kandydata będzie należało:

 • opracowanie oraz wdrożenie strategii marketingowej PKZ,
 • nadzór nad promocją wydarzeń kulturalnych organizowanych przez PKZ,
 • nadzór nad produkcją materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych,
 • nadzór nad opracowaniem wystaw Galerii Sztuki PKZ,
 • nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej wszystkich placówek PKZ,
 • monitoring rynku i konkurencji,
 • monitorowanie mediów, w tym społecznościowych pod kątem wizerunku firmy,
 • opracowywanie programów lojalnościowych dla sponsorów i partnerów,
 • pozyskiwanie sponsorów, nadzór nad realizacją umów sponsorskich, 
 • nadzór nad wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z podpisanych umów patronackich,
 • planowanie działań marketingowych zgodnie ze specyfiką wydarzeń oraz wybór odpowiednich kanałów komunikacji,
 • zarządzanie budżetem marketingowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (PR, marketing) lub z obszaru kultury,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym min. 2 lata,
 • doświadczenie w promocji projektów kulturalnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów marketingowych,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • umiejętność tworzenia informacji prasowych,
 • bardzo dobra znajomość mediów a także technik i narzędzi komunikacyjnych,
 • praktyczna znajomość zagadnień public relations,
 • swoboda wypowiedzi w mowie i w piśmie,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność,
 • kreatywne podejście do wykonywanych zadań,
 • dobra znajomość j. angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
 • pracę przy ciekawych inicjatywach kulturalnych,
 • przynależność do zespołu decydującego o kształcie instytucji i realizowanych zadaniach.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą PKZ oraz w nietypowych godzinach i w dni świąteczne,
 • podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe,
 • praca wymagająca dyspozycyjności.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie do sekretariatu PKZ (pokój 330) lub nadesłanie pocztą aplikacji zawierających:

 • CV ze zdjęciem
 • list motywacyjny przygotowany odręcznie
 • krótki opis jednej wybranej formy promocji instytucji lub wydarzenia organizowanego przez Pałac Kultury Zagłębia (maksymalnie 2 strony A4)

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Kierownik ds. Marketingu.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

do dnia 27.05.2019 roku z zaznaczeniem „REKRUTACJA - KIEROWNIK MARKETINGU” na adres:

Pałac Kultury Zagłębia, 41 300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1 lub violetta.banaszczyk@palac.art.pl

Brak powyższych klauzul lub inna ich treść będzie powodem nie rozpatrzenia kandydatury.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Marketingu w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.07.2019.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.