Aktualności

Pałac poszukuje Kasjera/Kasjerki

Autor: Olaf Otwinowski

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

Kasjer

 

 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ JEDEN Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

 • Posiada wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Posiada minimum 3- letnią praktykę na podobnym stanowisku,
 • Posiada nienaganną opinię,
 • Nie jest karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

    WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office/Open Office; oprogramowania (Sage Symfonia Handel) oraz sprzętu biurowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu kasy,
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru swojej pracy,
 • gotowość do pracy w dni wolne od pracy, dyspozycyjność

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sprzedaż biletów na imprezy, sporządzanie rozliczeń/ raportów ze sprzedanych biletów
 • obsługa systemu biletowego,
 • sporządzanie raportów kasowych dziennych i okresowych,
 • fakturowanie sprzedanych biletów,
 • kontrola terminowości rozliczeń pobranych zaliczek,
 • sprowadzanie i odprowadzanie gotówki z/do banku (czeki),
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • wypłaty gotówkowe,
 • przyjmowanie wpłat,
 • prowadzenie kasy zgodnie z Instrukcją Kasową oraz innymi regulaminami obowiązującymi w PKZ,
 • praca w systemie zmianowym oraz w weekendy.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Zatrudnienie na umowę o pracę - pełny etat
Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko kasjer

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do dnia 24.06.2022r. przesyłając zgłoszenie na adres:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

Z dopiskiem Rekrutacja „kasjer”

lub na adres email: justyna.czarnecka@palac.art.pl lub anna.rabka@palac.art.pl w tytule wiadomości: rekrutacja – kasjer

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko kasjer w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.07.2022.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje kandydatowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez kandydata dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub dane kandydata będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje kandydatowi:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.