Aktualności

Pałac poszukuje instruktorów!

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach INSTRUKTOR ZAJĘĆ:

tanecznych (rytmika, balet, hip-hop, taniec współczesny, jazz, funky), plastycznych, muzycznych (emisja głosu, nauka gry na instrumentach: gitara, ukulele, pianino, akordeon), teatralnych, szachowych, rękodzieła i innych działań artystycznych oraz ruchowych (zumba, joga).

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach PKZ: kluby osiedlowe, świetlice, Dom kultury Ząbkowice oraz w siedzibie głównej PKZ, głównie w godzinach popołudniowych,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć oraz prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy,
 • przygotowywanie cyklicznych pokazów prezentujących osiągnięcia uczestników,
 • udział w przeglądach, konkursach i festiwalach,
 • obsługa internetowego systemu zajęciowym Visual Activity.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe lub uprawnienia do prowadzenia zajęć określonego typu,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na podobnym stanowisku,
 • odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność i rzetelność,
 • obsługa komputera.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 

 • zatrudnienie na umowę-zlecenie,
 • praca w godzinach popołudniowych,
 • miejsce pracy: siedziba główna PKZ oraz placówki:  Dom Kultury Ząbkowice, kluby osiedlowe, świetlice.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko  Instruktor

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres: 
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
lub elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA)
w terminie do 26.08.2022r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko instruktor w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.09.2022.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres sześciu (6) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.