Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje instruktora

Autor: Olaf Otwinowski

Nabór na stanowisko - INSTRUKTOR 

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku INSTRUKTOR: zajęć tanecznych, plastycznych, muzycznych (emisja głosu, nauka gry na gitarze), teatralnych.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach PKZ (kluby, świetlice) głównie w godzinach popołudniowych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do ww. zajęć oraz prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy
 • przygotowywanie cyklicznych pokazów prezentujących osiągnięcia uczestników
 • udział w przeglądach, konkursach i festiwalach

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe lub uprawnienia do prowadzenia zajęć określonego typu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą na podobnym stanowisku, dobry kontakt z dziećmi
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • dyspozycyjność, zaangażowanie oraz gotowość do pracy w dni wolne od pracy
 • dodatkowym atutem będzie kreatywność i pomysłowość
 • doświadczenie w pracy w placówce kulturalnej
 • biegła obsługa pakietów biurowych MS Office

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • pracę przy ciekawych projektach kulturalnych
 • możliwość kreowania edukacji artystycznej wybranej sekcji

Wymagane dokumenty:    

CV oraz list motywacyjny, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Instruktor.
Data i podpis …………………………………………

 

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie do 31.08.2019 r. przesyłając zgłoszenie na adres:  malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl
lub
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza                   
z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO INSTRUKTORA

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.09.2019 r.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:
  a.) Prawo dostępu do podanych danych;
  b.) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
  c.) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
  d.) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e.) Prawo do przenoszenia danych;
  f.) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 7. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.