Aktualności

Pałac poszukuje informatyka

Autor: Agnieszka Czarnik

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY:

INFORMATYK

 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia;
 • wysoka samodzielność w celu znalezienia rozwiązania problemu;
 • umiejętność samodzielnej analizy dokumentacji dostarczanej do oprogramowania/sprzętu.
 • wysoka kultura osobista i dobra organizacji czasu pracy;
 • mile widziana umiejętność pracy w oparciu o metodyki zwinne;
 • znajomość środowiska wirtualizacji i pojęć z nim związanych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • znajomość i świadomość  przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego;
 • znajomość sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych w podstawowym zakresie technologii IP, routing, firewall, switching, VLAN, LACP, MSTP oraz metod zabezpieczenia i kontroli dostępu do urządzeń;
 • bardzo dobra znajomość instalacji i konfiguracji systemów Microsoft Windows 10/11, umiejętności z zakresu diagnozy i rozwiązania przyczyn nieprawidłowo działającego oprogramowania użytkowego;
 • podstawowa znajomość środowiska domenowego Active Directory 2008 (dołączanie stacji roboczych do domeny i diagnostyka połączenia, konfiguracja stacji poprzez GPO/delegowanie uprawnień w oparciu o model RBAC)
 • umiejętność instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, peryferiów (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, czytniki kart procesorowych), sprzętu sieciowego (przełączniki sieciowe, routery)
 • umiejętność diagnozy usterek sprzętu informatycznego i ich usuwania;
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office ukierunkowana na pomoc użytkownikom;
 • znajomość zagadnień dot. ochrony antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej;
 • podstawowa znajomość SQL oraz relacyjnych baz danych MS SQL w szczególności ukierunkowana na umiejętność zabezpieczenia kopii zapasowych i ich odtwarzanie;
 • podstawowa znajomość technologii VOIP, diagnozy problemów i usterek;
 • umiejętności i praktyka w przygotowaniu specyfikacji zakupowej sprzętu i oprogramowania;

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość środowiska wirtualizacji Proxmox VE (QEMU-KVM)
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych i rozwiązań HP/Cisco/Dell/Mikrotik/Unifi
 • doświadczenia lub styczność z zagadnieniami związanymi z administracją systemem ERP firmy Symfonia;
 • znajomość domeny Active Directory na poziomie wewnętrznych mechanizmów i powiązanych z nią usług składowych (Kerberos, LDAP, DNS, DHCP, SMB, RPC);
 • znajomość systemu backupu Bacula;
 • znajomość systemów operacyjnych GNU/Linux i znajomość rozwiązań NGINX, Apache2, PHP-FPM, SAMBA, DOCKER, DRBD, Multipathd, open-iscsi, LVM, DRBD -  dystrybucje Debian/Ubuntu;
 • znajomość rozwiązań serwera poczty elektronicznej Zimbra (FOSS)
 • doświadczenia w zarządzaniu urządzeniem klasy  UTM (Stormshield) i konfiguracji zaawansowanych funkcji;
 • znajomość systemów zarządzania treścią CMS (Drupal, Wordpress) w zakresie ich utrzymania (aktualizacja rdzenia, wtyczek, modyfikacja kodu PHP);

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Administracja oprogramowaniem antywirusowym i zaporą sieciową na stacjach roboczych użytkowników. Kreowanie polityki ochrony sieci na stacjach roboczych,
 • Nadawanie dostępów dla użytkowników w obszarze domeny AD, systemie poczty elektronicznej, dostępów zdalnych VPN, dostępu do systemów CMS,
 • Konfiguracja stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych. Dbanie o aktualność oprogramowania układowego (FW) ,
 • Obsługa administracyjna aplikacji ERP (Kadry i Płace, Handel, Środki Trwałe, Finanse i księgowość) w zakresie instalacji aktualizacji oprogramowania, dedykowanych dodatków oraz innych aplikacji,
 • Wparcie użytkowników w zakresie zgłoszonych problemów z działaniem sprzętu i oprogramowania z uwzględnieniem usług z jakich korzystają użytkownicy hostowanych na zewnątrz,
 • Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych baz danych aplikacji ERP w związku z  aktualizacją aplikacji,
 • Konfiguracja urządzeń mobilnych użytkowników,
 • Prowadzenie konserwacji oraz napraw sprzętu komputerowego,
 • Planowanie wydatków i rocznego budżetu działu IT,
 • Realizacja postępowań i zakupów. Przygotowywanie zapytań ofertowych i SIWZ dla zamówień publicznych działu IT. Tworzenie umów związanych z zakupem sprzętu i usług,
 • Aktywny monitoring infrastruktury informatycznej i reagowanie na zdarzenia,
 • Ewidencja realizowanych zadań w systemie elektronicznym,
 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji sieci i systemów informatycznych użytkowanych w dziale IT. Dbanie o aktualność dokumentacji i wprowadzanie bieżących zmian,
 • Przestrzeganie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi PKZ w zakresie swoich kompetencji,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wdrażanych rozwiązań informatycznych,
 • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ramach wdrażania mechanizmów bezpieczeństwa i wytycznych polityki bezpieczeństwa informacji,
 • Weryfikacja faktur pod kątem zgodności z umową/zamówieniem i ich opis,
 • Wykonywanie comiesięcznej taryfikacji na podstawie wyeksportowanych danych z systemu telekomunikacyjnego VOIP ,
 • Rejestracja dokumentów zgodnie z obowiązującym w jednostce JRWA,
 • Archiwizacja dokumentów zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentów.

Co możemy zaoferować:

 • udział w ciekawych projektach mających na celu rozwój i wdrożenie wolnego oprogramowania open source;

-      swoboda w realizacji i kreowaniu własnych projektów usprawniających działanie działu IT;

 • praca w płaskiej strukturze na zasadach partnerstwa;
 • możliwość zdobycia doświadczanie oraz wymiany doświadczeń;
 • praca w prestiżowym budynku, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Pałacu;
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach tematycznych;

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale kwot 4500-5500 zł brutto.

Dodatek stażowy w wysokości od 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko  Informatyk .

Data i podpis …………………………………………

 

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie elektronicznej w terminie do dnia 03.05.2023 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

E-mail: it@palac.art.pl

Tytuł wiadomości: REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Informatyk w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 03.06.2023r..
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania