Pałac

Pałac poszukuje informatyka

Autor: Olaf Otwinowski

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA INFORMATYK

 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia;
 • wysoka samodzielność w celu znalezienia rozwiązania problemu;
 • umiejętność samodzielnej analizy dokumentacji dostarczanej do oprogramowania/sprzętu. 
 • wysoka kultura osobista i dobra organizacji czasu pracy;
 • mile widziana umiejętność pracy na podstawie metodyki zwinne;
 • znajomość środowiska wirtualizacji i pojęć z nim związanych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • znajomość i świadomość  przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego;
 • znajomość sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych w podstawowym zakresie technologii IP, routing, switching, VLAN, LACP, MSTP oraz metod zabezpieczenia i kontroli dostępu do urządzeń;
 • bardzo dobra znajomość instalacji i konfiguracji systemów Microsoft Windows 10, umiejętności z zakresu diagnozy i rozwiązania przyczyn nieprawidłowo działającego oprogramowania użytkowego;
 • dobra znajomość środowiska Windows Server i domeny Active Directory 2008 (GPO/delegowanie uprawnień/model uprawnień oparty o RBAC zgodnie z dobrymi praktykami)
 • praktyczna znajomość środowiska Linux konfiguracji usług PHP, Apache, Jboss/Tomcat, MySQL, DHCP,DNS TFTP, LDAP, SAMBA, CUPS, CRON, SSH. Znajomość technologii  LVM, RAID,DRBD/OCFS2.
 • umiejętność instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, peryferiów (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, czytniki kart ), sprzętu sieciowego (przełączniki sieciowe, routery), serwery NAS (iSCSI, NFS);
 • umiejętność diagnozy usterek sprzętu informatycznego i ich usuwania;
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office ukierunkowana na pomoc użytkownikom;
 • znajomość zagadnień dot. ochrony antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej;
 • znajomość SQL oraz relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL, Postgresql, w szczególności ukierunkowana na umiejętność zabezpieczenia kopii zapasowych i ich odtwarzanie, optymalizację działania;
 • znajomość technologii VOIP, diagnozy problemów i usterek;
 • umiejętności i praktyka w przygotowaniu specyfikacji zakupowej sprzętu i oprogramowania obejmującego  również sprzętu serwerowego i macierzy;

Dodatkowe atuty:

 • znajomość środowiska wirtualizacji Proxmox VE 6.2
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych i rozwiązań  HP/Cisco/Dell/Mikrotik/Unifi
 • znajomość stacku Elasticsearch/Logstash/Kibana 
 • doświadczenia lub styczność z zagadnieniami związanymi z administracją systemem ERP firmy Symfonia, bazami danych Pervasive;
 • dobra znajomość jednego z języków skryptowych (bash, Perl, Python, Powershell);
 • znajomość języka PHP i doświadczenie w tworzeniu stron internetowych;
 • znajomość domeny Active Directory na poziomie wewnętrznych mechanizmów i powiązanych z nią usług składowych (Kerberos, LDAP, DNS, DHCP, SAMBA, WINS itd.);
 • znajomość systemu backupu Bacula; 
 • znajomość rozwiązań  serwera poczty elektronicznej  Zimbra (FOSS) oraz usług funkcjonujących w ramach systemu (Amavis/postfix/clamav/ldap/nginx/tomcat)
 • doświadczenia w zarządzaniu urządzeniem klasy  UTM (Stormshield) i konfiguracji zaawansowanych funkcji;
 • znajomość systemów zarządzania treścią CMS (Drupal, Wordpress) w zakresie ich utrzymania (aktualizacja rdzenia, wtyczek, modyfikacja kodu PHP);
 • znajomość systemu monitoringu Nagios oraz NRPE. Umiejętność tworzenia własnych checków.

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Praca jako druga linia wsparcia helpdesk w trudniejszych problemach ze sprzętem i oprogramowaniem w Pałacu Kultury Zagłębia i jego placówkach.
2. Prowadzenie bieżących spraw zakupów i zaopatrzenia PKZ w potrzebny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, przygotowanie dokumentacji i procedur zamówień publicznych związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania i usług zewnętrznych w zgodzie z wewnętrznym regulaminem zakupów. Opracowywanie SIWZ.
3. Zapewnienie podstawowego wsparcia użytkowników w oprogramowaniu ERP Symfonia, Płatnik, podpis elektroniczny, systemy bankowe.
4. Pomoc użytkownikom z zakresu pakietu MS Office
5. Śledzenie problemów raportowanych przez Nagios i reakcja na zgłoszone problemy.
6. Aktualizacja systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych oraz środowiska wirtualizacji. 
7. Instalacja i regularna aktualizacja oprogramowania oraz systemów operacyjnych na stanowiskach roboczych. Reagowanie na zgłoszone przez użytkowników problemy i usterki.
8. Monitorowanie zdarzeń z centralnej konsoli oprogramowania antywirusowego ESET.
9. Instalacja i konfiguracja nowego sprzętu informatycznego.
10. Zarządzanie zakupionymi licencjami, prowadzenie ewidencji oprogramowania.
11. Bieżące prowadzenie dokumentacji sieci teleinformatycznej i systemów PKZ (Mediawiki). Nanoszenie wszelkich dokonanych zmian, opracowywanie nowych artykułów. 
12. Udział w ciekawych projektach mających na celu dywersyfikację usług oraz zapewnienie ich wysokiej dostępności.
13. Poszukanie rozwiązań zastępczych dla obecnie funkcjonujących usług wśród wolnego oprogramowania na licencji GNU. Wdrażanie nowych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa i oferujących nowe funkcjonalności.
14. Udział w opracowywaniu i przygotowaniu planu Disaster Recovery.
15. Udział w dostosowywaniu i szukanie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo danych. Analiza ryzyka, wdrażanie mechanizmów bezpieczeństwa zapewniających  zgodność z przepisami RODO oraz współpraca  z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
16. Prace nad reorganizacją uprawnień w AD celem wdrożenia pełnego modelu RBAC.
17. Porządkowanie i inwentaryzacja zasobów sieci teleinformatycznej PKZ, wdrażanie mechanizmów bezpieczeństwa. 

Co możemy zaoferować:

 • udział w ciekawych projektach mających na celu rozwój i wdrożenie wolnego oprogramowania opensource;
  - swoboda w realizacji własnych projektów usprawniających działanie działu IT;
 • praca w płaskiej strukturze na zasadach partnerstwa;
 • możliwość zdobycia doświadczanie oraz wymiany doświadczeń;
 • praca w prestiżowej instytucji, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Pałacu;
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach tematycznych.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko specjalista informatyk.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub elektronicznej  w terminie do dnia 11.09.2020 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: violetta.banaszczyk@palac.art.pl; tytuł wiadomości: REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. organizacji imprez i widowni w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.09.2020.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.