Aktualności

Pałac poszukuje Akustyka

Autor: Iga Długokęcka

Poszukujemy kandydatów do pracy w Pałacu Kultury Zagłębia na stanowisku AKUSTYK.

Opis stanowiska:

 • obsługa techniczna imprez scenicznych i plenerowych,
 • obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych będących na wyposażeniu sceny,
 • udział w przygotowywaniu planów zakupów i specyfikacji technicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, umożliwiające wykonywanie zadań związanych z realizacją dźwięku w czasie koncertów i spektakli odbywających się w obiekcie oraz podczas wydarzeń plenerowych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe,
 • wiedza i doświadczenie zapewniające biegłą obsługę sprzętu nagłośnieniowego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • rzetelność,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • komunikatywność.

Warunki zatrudnienia: 

- Umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony

-  wynagrodzenie składa się z następujących elementów:

 • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze od 4 000,00 zł do 5 500,00 zł brutto
 • dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
 • uznaniowej nagrody rocznej
 • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy
 • praca wg harmonogramu pracy, również weekendy i święta

 

Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji zawierających:

 • CV 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Akustyka.
Data i podpis

-----------------------------

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis

-----------------------------

Termin i miejsce składanie dokumentów:  

Aplikację należy przesłać w terminie do dnia 18.08.2023 r. z dopiskiem REKRUTACJA - AKUSTYK na adres:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lub na e-mail: jacek.ochenduszka@palac.art.pl

lub doręczyć do sekretariatu PKZ w godzinach 7:30-15:30

 

Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo z wybranymi kandydatami.

 

-----------------------------

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko akustyk w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.09.2023 r.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 • Prawo dostępu do podanych danych;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 • Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania