Zamówienia publiczne

Pałac Kultury Zagłębia poszukuje specjalisty ds. marketingu

Autor: Olaf Otwinowski

W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI ZE SKRZYNKĄ MAILOWĄ, PROSIMY ZAINTERESOWANE NABOREM OSOBY DO PONOWNEGO PRZESŁANIA APLIKACJI NA ADRES violetta.banaszczyk@palac.art.pl DO 30 LISTOPADA BR. 

Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia poszukuje kandydata/ki na stanowisko specjalisty ds. marketingu w Dziale Marketingu Pałacu Kultury Zagłębia (PKZ) w Dąbrowie Górniczej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe - marketing, PR,
 • co najmniej roczne doświadczenie w promocji projektów kulturalnych lub kampanii marketingowych,
 • dobra orientacja w specyfice mediów, technikach i narzędziach komunikacji,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów komputerowych: MS OFFICE (WORD, EXCEL),
 • doświadczenie w pracach operacyjnych na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość technik marketingowych,
 • umiejętność poprawnego językowo redagowania tekstów,
 • umiejętność tworzenia informacji prasowych,
 • swoboda wypowiedzi w mowie i w piśmie,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • umiejętność pisania wniosków dotacyjnych.

Predyspozycje osobowościowe:

 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność planowania i terminowej realizacji zadań,
 • odpowiedzialność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • promowanie działalności statutowej PKZ - opracowywanie i wdrażanie kampanii promocyjnych,
 • współpraca z mediami w zakresie informacji i reklamy, rozpowszechnianie informacji i komunikatów PKZ (media, Internet, profile społecznościowe PKZ) oraz monitoring działań promocyjnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej – tworzenie i redakcja treści informacyjnych i promocyjnych,
 • budowanie relacji z publicznością, partnerami i sponsorami instytucji,
 • opracowywanie wniosków do programów dotacyjnych,
 • aktywne poszukiwanie nowych form promocji i dystrybucji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy monitorze ekranowym, praca powyżej 4 godzin,
 • praca pod presją czasu,
 • praca wymagająca dyspozycyjności (również w godzinach popołudniowych i w weekendy).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

prosimy o dostarczenie następujących wymaganych dokumentów i oświadczeń do sekretariatu PKZ (p. 330) lub nadesłanie pocztą  na adres: Pałac Kultury Zagłębia, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1 lub mailowo na adres: violetta.banaszczyk@palac.art.pl w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku z zaznaczeniem "REKRUTACJA – specjalista ds. marketingu” :

 • propozycje: a) tekstu prasowego – zapowiedzi  wydarzenia do 1000 znaków ze spacjami, b) informacji na stronę internetową do 1800 znaków ze spacjami (aktualność) , c) postu FB  do 500 znaków, dotyczących jednego wybranego koncertu cyklu „Piwnica”
 • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny - opatrzone oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. marketingu.”

      Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.

Data i podpis…………………………………………

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. marketingu w terminie od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych do 31.12.2021.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

OGŁOSZENIE - SPECJALISTA DS. MARKETINGU (PDF)