Aktualności

Pałac Kultury Zagłębia poszukuje Specjalisty ds. informacji

Autor: Olaf Otwinowski

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. INFORMACJI

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa punktu informacyjnego w PKZ
 • udzielanie informacji dotyczącej oferty programowej PKZ i placówek PKZ osobiście, telefonicznie i mailowo publiczności, uczestnikom zajęć itp.
 • promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez PKZ, przede wszystkim poprzez telemarketing i mailing do wyznaczonych instytucji i firm
 • tworzenie treści informacyjnych i promocyjnych do publikacji, wydawnictw, materiałów promocyjnych i reklamowych,
 • dbałość o aktualność i estetykę prezentowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych PKZ
 • dystrybucja materiałów promocyjnych PKZ
 • współpraca ze wszystkimi działami PKZ, w szczególności z działem organizacji imprez i widowni, kasą, kawiarnią oraz Pałacem Ślubów UMDG
 • współpraca z otoczeniem społecznym, instytucjonalnym i biznesowym
 • monitoring rynku i konkurencji
 • obsługa widowni

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane kierunkowe (PR, marketing) lub z obszaru kultury,
 • obsługa komputera, w szczególności środowiska Windows, Internetu
 • dobra orientacja w specyfice mediów, a także technik i narzędzi komunikacyjnych,
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i otwartość
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dobra organizacja pracy, uważność i skrupulatność
 • otwartość na zdobywanie nowych kompetencji – zarówno w obszarze technologii, jak i kompetencji miękkich
 • kreatywne podejście do wykonywanych zadań

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • czynne prawo jazdy kat. B
 • znajomość nowych technologii, szczególnie w zakresie projektowania materiałów audio-video oraz obsługi programów wspomagających obsługę klienta
 • dobra znajomość j. angielskiego

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

-  umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w pełnym wymiarze czasu

   pracy, kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony

-  wynagrodzenie 

Wynagrodzenie brutto:

od 3 600 PLN - wynagrodzenie składa się z następujących elementów:

* miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 3 600,00zł

* dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy- od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego

* uznaniowej nagrody rocznej

* nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny

- CV

- wykonanie zadania w postaci pisemnej wypowiedzi do 1800 znaków ze spacjami dotyczącej pomysłów i obserwacji kandydata na temat bezpłatnych form promocji wydarzeń PKZ, skierowanych do poszczególnych grup społecznych w regionie.

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. informacji

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres:

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

lub elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.mlynarczyk@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA – PUNKT INFORMACYJNY) w terminie do dnia 14 października 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. informacji w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.11.2022.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).