Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup sprzętu do projekcji cyfrowej

Autor: Grzegorz Drygała

Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej do sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w ramach przedsięwzięcia Cyfryzacja Sali Teatralnej w Pałacu Kultury Zagłębia dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin - Cyfryzacja.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EUR.

Do pobrania: