Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Pałacu Kultury Zagłębia"