Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę imprezy masowej Dożynki 2015

Autor: Grzegorz Drygała

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert, na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy".

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 330 (sekretariat tel. kontakt 32 733 87 99) do dnia 7.07.2015 r. do godziny 10:00 - decyduje termin wpływu.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego