Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o konkursie ofert

Autor: Administrator

Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza do składania ofert na usługę monitorowania alarmów z instalacji sygnalizacji pożaru budynku  Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej.

Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa  stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja, prace rozwojowe). Przyjmowanie i bezzwłoczne przekazywanie Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej sygnałów.
Oferta winna zawierać wyszczególnienie tytułów i wysokości poszczególnych opłat
Zamawiający zapewnia stacjonarną linię analogową do łączności.
Termin składania ofert: do 26  września 2014r. godz. 12:00
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: sekretariat@palac.art.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami: Jacek Ochęduszka  tel. 698 135 730   jacek.ocheduszka@palac.art.pl

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Pałac Kultury Zagłębia umowy.