Edukacja artystyczna

Oferta pracowni plastycznej PKZ na sezon 2018/2019

Autor: Małgorzata Fert

Harmonogram zajęć stałych w Pracowni plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia w sezonie kulturalnym 2018/2019

PONIEDZIAŁEK:

WTOREK:

ŚRODA:

CZWARTEK:

PIĄTEK:

Koszt zajęć według cennika.
Szczegółowe informacje i zapisy (od 27 sierpnia br.) u instruktora: Sylwia Nowak, tel. 606 877 785, e-mail: sylwia.nowak@palac.art.pl

W stałych zajęciach popołudniowych uczestniczyć mogą dzieci od 3. roku życia, młodzież i dorośli. Spotkania warsztatowe odbywają się raz w tygodniu. Warsztat artystyczny obejmuje techniki rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, ceramiczne, graficzne i szkła artystycznego. Do każdej grupy wiekowej dopasowane są metody pracy, materiały i formy realizacji zadań. Zapewniamy materiały plastyczne i dobrą, rozwijającą twórczą zabawę. Promujemy osiągnięcia twórców poprzez udział w konkursach, festiwalach i wystawach.

Zajęcia w głównej mierze ukierunkowane są na kreację, rozwijanie potencjału twórczego, który posiada każdy człowiek. Obserwacja, imitacja i kreacja to trzy elementy warunkujące rozwój człowieka w każdym wieku. Uczestnictwo w zajęciach pomaga w koncentracji, skupieniu uwagi, rozwija zdolności manualne i dojrzałość społeczną.

DZIECI OD 3 ROKU ŻYCIA i w wieku wczesnoszkolnym realizują zadania pod kątem ogólnego rozwoju psychomotorycznego. Dzieci wycinają, kleją, rysują, malują, lepią w plastelinie i innych materiałach plastycznych. Szczególnie lubiana przez dzieci jest glina ceramiczna, która po uformowaniu, wypaleniu, poszkliwieniu i ponownemu wypaleniu zachwyca nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Techniki plastyczne obejmują podstawowy warsztat i bardziej zaawansowane techniki np. decoupage, mozaika, szkło artystyczne.

DZIECI I MŁODZIEŻ bez względu na stopień zaawansowania realizują zadania wg własnego potencjału twórczego. Instruktor jest osobą zachęcającą, prowadzącą, ale nie wyręczającą uczestnika. Warsztat plastyczny poszerzany jest stopniowo, od wprawek rysunkowych, malarskich czy rzeźbiarskich po coraz bardziej zaawansowane prace.

DOROŚLI pracują w glinie ceramicznej. Zajęcia odbywają się  w poniedziałki lub czwartki w trzygodzinnym bloku. Do grupy ceramicznej można dołączyć w każdym momencie roku kulturalno-oświatowego. Pracownia wyposażona jest w dwa piece ceramiczne, materiały do formowania i zdobienia. Zapewniamy glinę (kg na osobę) oraz szkliwa i angoby. Wyszukane barwniki musi zapewnić sobie uczestnik indywidualnie. Prace ceramików wystawiane są na wystawach i kiermaszach.

 

Pomagamy w przygotowaniu do egzaminów do szkół plastycznych i uczelni artystycznych w zakresie:

  • ćwiczeń i wykonania prac do teczki
  • poszerzenia wiedzy o sztuce i kulturze
  • poznania podstaw kompozycji
  • zapoznania z najnowszymi zjawiskami kulturowymi
  • korekty prac wykonanych poza pracownią

 

Ponadto, poza zajęciami stałymi w pracowni plastycznej PKZ odbywają się warsztaty dla różnych grup wiekowych. Spotkania i ich tematyka ogłaszana jest na stronie Pałacu Kultury Zagłębia, poprzez informacje w mediach oraz w siedzibie PKZ. Ulubionymi i wyczekiwanymi są warsztaty ceramiczne, ikonopisania, witrażowe, malowania na tkaninie. Zachęcamy do stałego kontaktu z pracownią i odwiedzania naszej strony internetowej.

Pracownia plastyczna PKZ (parter) objęta jest całorocznym patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA.