Zamówienia publiczne

Oferta na dostawę wieży oświetleniowej

Autor: Administrator

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na dostawę wieży oświetleniowej i kratownicy .

Parametry techniczne :
Wieża oświetleniowa:
Podnoszenie ręczne, wysięg maks. 6,0m do 6,5m
Waga 90kg do 100kg
Obciążenie maks. 200kg do 220kg
Kolor czarny.
Kratownica 
Model - Quadro 40
Materiał – aluminium
Długość elementów 2,5m
Ilość sztuk - 10
Sworznie łączące (komplet do łączenia 10 elementów)
4 szt., uchwytów do montażu kratownicy na wieży oświetleniowej
Wszystkie elementy sprzętu muszą być:
- fabrycznie nowe ( nieużywane) wolne od wad fizycznych i prawnych,
- pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa i jakościowe odnośnie tego typu urządzeń
- posiadać certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie Polski 
- posiadać świadectwa bezpieczeństwa CE.

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.
Termin składania ofert: do 16 września 2014r. godz. 12:00
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: sekretariat@palac.art.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami: Jacek Ochęduszka  tel. 698 135 730, jacek.ocheduszka@palac.art.pl
Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Pałac Kultury Zagłębia umowy na dostawę.