Zamówienia publiczne

Oferta na dostawę rusztowania budowlanego

Autor: Administrator

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na dostawę rusztowania budowlanego.

Parametry techniczne 
1. Materiał z którego wykonany jest przedmiot zamówienia –aluminium
2. Wymiary podestu roboczego 2,5m  x  1,4m ( + -  10cm)
3. Maksymalna wysokość zabudowy:  14,0m  do 14,5m

Wszystkie elementy sprzętu muszą być:
- fabrycznie nowe ( nieużywane) wolne od wad fizycznych i prawnych,
- pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa i jakościowe odnośnie tego typu urządzeń
- posiadać certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie Polski 
- posiadać świadectwa bezpieczeństwa CE.

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.
Termin składania ofert: do 16 września 2014r. godz. 12:00
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: sekretariat@palac.art.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami: Jacek Ochęduszka  tel. 698 135 730, jacek.ocheduszka@palac.art.pl
Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Pałac Kultury Zagłębia umowy na dostawę.