Pałac

Odszedł od nas Włodzimierz Starościak

Autor: Krzysztof Korzeniecki

W dniu 8 stycznia 2013 roku odszedł w wieku 79 lat wspaniały człowiek i znakomita persona, mająca duży wpływ na rozwój Kultury.

WŁODZIMIERZ STAROŚCIAK
1934 - 2013

Urodził się 09 sierpnia 1934 roku w Dąbrowie Górniczej. Studiował pedagogikę kultury w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pisząc pracę magisterską pt. „Rozwój działalności kulturalno – oświatowej w Dąbrowie Górniczej w latach 1960-1975” pod kierunkiem naukowym prof. Józefa Chlebowczyka.

Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia w latach 1969 - 1975. Od marca 1975 roku pracował w Katowicach w Wojewódzkim Ośrodku Kultury (WOK) na stanowisku kierownika działu programowania i wydawnictw oraz zastępca dyrektora. W latach 1984-1993 był dyrektorem WOK w Katowicach, zajmował się współredagowaniem miesięcznika „ANIMATOR”, rocznika „IMPULSY”, opracowując wiele materiałów informacyjno – metodycznych z zakresu kultury. 4 października 2012 roku gościł w Pałacu Kultury Zagłębia.
Swoje doświadczenia zawodowe starał się przekazywać publikując m.in. w ogólnopolskim miesięczniku „INSPIRACJE”, „Dzienniku Śląskim”, miesięczniku „ŚLĄSK” i innych.
Jest autorem bogatego dorobku pisarskiego o tematyce dąbrowskiej i regionalnej m.in.: Wydawnictw monograficznych z okazji 15 i 25 - lecia Pałacu Kultury Zagłębia:
 • „Od Dąbrowy do Dąbrowy Górniczej 1755-1916” (1996),
 • „Baśnie i Legendy Dąbrowy Górniczej” (MBP 1994),
 • "Związki Lecha Piwowara z Dąbrową Górniczą" (1996)
 • „Historia Klubu Literackiego w Dąbrowie Górniczej 1949-1992” (MBP 1995),
 • „Z dziejów harcerstwa Dąbrowy Górniczej 1911-1996” (MBP 1996)
 • Dąbrowa Górnicza - szkic monograficzny (z Markiem Ziembą - 1998)
 • "Ruch niepodległościowy w Dąbrowie Górniczej 1912-1918" (1998)
 • "Encyklopedia Dąbrowy Górniczej - opracował 32 hasła i 2 tabele dotyczące osób i zdarzeń związanych z życiem kulturalnym Dąbrowy Górniczej w różnych okresach"
 • "Kapliczki, krzyże, figurki - świadkowie historii Dąbrowy Górniczej"
 • "Dzieje Gołonoga w zarysie"
 • "O zagłębiowskich legionistach"
 • "Żydzi w Dąbrowie Górniczej"
 • "Miejsca pamięci narodowej"
 • "Z dziejów sportu i kultury fizycznej w Dąbrowie Górniczej" (2005)
 • "280 lat historii Dąbrowy Górniczej" (2006)
 • Zeszytów o charakterze dokumentu:
  - „Księga Sybiraka” t. I zeszyt II,
  - „Księga Katyńska”  cz. I Ostaszków
  wydanych w Katowicach przez Towarzystwo Zachęty Kultury (1995),

Ponadto napisał i przekazał Towarzystwu Przyjaciół Dąbrowy Górniczej opracowania 32 haseł do Encyklopedii Dąbrowy Górniczej.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany odznaczeniami, dyplomami i  listami gratulacyjnymi m.in.

 • Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (1969 i 1983)
 • Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Ministra Kultury i Sztuki (1974)
 • Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju woj. katowickiego
 • Medalem 40-lecia PRL
 • Odznakami Honorowymi Polskiego Związku  Chórów i Orkiestr Polskiego Związku    Niewidomych i Komitetu Pomocy Społecznej
 • Dyplomem honorowym i nagrodami Ministra Kultury i Sztuki (1987)

Otrzymał  również wiele listów  z wyrazami uznania, w tym m.in. od:

 • Departamentu Polityki Kulturalnej MKiS
 • Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (1991)
 • Prezesa Towarzystwa Zachęty Kultury (1991)
 • Wicekuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach (1991)
 • Metropolity Katowickiego, Arcybiskupa Damiana Zimonia (1992)

W plebiscycie ogłoszonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej w 1998 roku otrzymał tytuł Dąbrowianina Roku.

W 2001 roku odznaczony plakietką Trybuny Śląskiej w plebiscycie czytelników pod hasłem „Przeszłość- Teraźniejszość- Przyszłość” za publicystykę o regionie zagłębiowskim.

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  w roku 2003  oraz w 2008 nagrodził Wł. Starościaka za działalność w dziedzinie kultury.

Włodzimierz Starościak to barwna i nietuzinkowa postać wyróżniająca się na tle społeczności Dąbrowy Górniczej. To człowiek, którego życie zawodowe na zawsze powiązało się z jego pasją. Był animatorem kultury, nie tylko w Dąbrowie Górniczej ale i w  całym województwie śląskim  a jednocześnie pasjonatem historii regionu a w szczególności swojego ukochanego miasta.