Pałac

Od poniedziałku otwieramy placówki!

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia od 15 czerwca wznawia niektóre zajęcia w swoich placówkach: klubach osiedlowych, świetlicach środowiskowych i w Domu Kultury Ząbkowice. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone będą zgodnie z ustalonym w placówce harmonogramem. Z uwagi na reżim sanitarny i ograniczenie liczby uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z placówką i zapoznanie się z regulaminem zajęć.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA