Aktualności

Obrady Jury Konkursu na plakat

Autor: Olaf Otwinowski

Dzisiaj w pałacowej Sali Agora odbyły się obrady jury II Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu 15. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.

Jury w składzie: 

Marian Oslislo - profesor sztuk plastycznych, wykładowca ASP w Katowicach
Witold Zaręba - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Sebastian Kubica – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Roman Widaszek – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Michała Spisaka. Profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Grzegorz Drygała – dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia
Zdzisława Górska-Nieć – zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Monika Ludkiewicz - przedstawiciel Sponsora Artystów - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

wybrało projekty plakatów, które pojawią się na specjalnej wystawie pokonkursowej, w ramach wydarzeń III Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka, a także zwycięski plakat, który posłuży do promocji 15. edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Wyniki poznamy w październiku!

Poniżej fotorelacja z obrad autorstwa Karoliny Pazery.

SPONSOR ARTYSTÓW: