Pałac Kultury Seniora

Nowy rok akademicki UTW uroczyście rozpoczęty!

Autor: Małgorzata Fert

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Pałacu Kultury Zagłębia pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, już po raz dziewiąty przywitali nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się 5 października 2015 r. w wypełnionej do ostatniego miejsca Sali Konferencyjnej PKZ. O godzinie 11.00 przy dźwiękach pieśni Gaude Mater Polonia, w wykonaniu Chóru UTW „Zielona Nadzieja” wprowadzono Sztandar Pałacu Kultury Zagłębia. Następnie licznie zgromadzonych studentów oraz szanownych gości przywitała Pani Małgorzata Grabiwoda – Główny Instruktor oraz opiekun merytoryczno-organizacyjny UTW.

Głos zabrali współgospodarze uroczystości: Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzata Majewska oraz Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas prof. nadzw. dr Maria Zrałek, jak również zaproszeni goście: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Meres oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Marek Węgrzynowicz. Po wyrazach głębokiego uznania za nieustanną chęć pogłębiania wiedzy, siłę i optymizm oraz życzeniach wytrwałości i spełnienia wszystkich zamierzeń w nowym roku akademickim 2015/2016, nastąpiło zaprzysiężenie i przyjęcie studentów w poczet społeczności akademickiej oraz wręczenie indeksów.

Po części oficjalnej studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt.: „Raj utracony? Zagłębie Dąbrowskie w twórczości prof. Jacka Rykały” otwierającego kolejny cykl uniwersyteckich zajęć, który wygłosił autor – prof. zw. dr hab. Jacek Rykała z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na zakończenie uroczystości zabrzmiała pieśń Gaudeamus Igitur, w wykonaniu Chóru UTW pod opieką Pana Michała Walkowicza.

Żaki pełne sił, wigoru i zapału do zdobywania wiedzy wróciły by rozpocząć kolejny rok nauki. Rok obfitujący w aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, liczne wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe i spotkania towarzyskie.

Zdjęcia: Maja Szwedzińska