Aktualności

Nikt się tego nie spodziewał - koncert „Klasyka nad wodą”

Autor: Olaf Otwinowski

Wczorajszego wieczoru chmury zasnuły niebo nad Jeziorem Pogoria III, komunikat z bazy meteorologicznej był jeden: po godzinie 20.00 duża jednostka burzowa zawędruje nad Dąbrowę Górniczą. Podjęliśmy trudną, aczkolwiek słuszną decyzję o przeniesieniu koncertu Klasyka nad wodą - Muzyczne podróże” do wnętrz Pałacu Kultury Zagłębia. Jedyną obawą była myśl: kto w deszczowy, lipcowy wieczór przyjdzie do pałacu na koncert? Jednak nasze obawy zostały rozwiane tuż przed 21.00.

To co się chwilę później wydarzyło, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i utwierdziło nas w przekonaniu, że zagłębiowska publiczność jest wspaniała. Nie straszna jej ulewa ni chłód. Jak w scenariuszu hollywoodzkiego filmu..., gdy już wszyscy zwątpili, nagle w szybach drzwi ujrzeliśmy coraz to większe grupy osób, zmierzające na koncert do PKZ. Proszę pana z Pogorii idą tłumy, gdzie można odebrać wejściówki?- takie słowa można było usłyszeć przy punkcie informacyjnym - byliśmy w szoku. W kilka minut sala teatralna praktycznie zapełniła się wielbicielami kultury, którzy sądząc po reakcjach, nie zawiedli się na zespole Etnos Ensamble. Kwartet zaczarował nas swoim wykonaniem muzyki żydowskiej, bałkańskiej, polskiej i francuskiej. Wybraliśmy się w niezwykłą podróż. Odwiedziliśmy krakowski Kazimierz, napiliśmy się lampki wina pod Wieżą Eifla, zatańczyliśmy zmysłowe tango i ujrzeliśmy Bałkany od bardziej ludowej strony. Wszystko za sprawą Konrada Merty, Piotra Gacha, Łukasza Mazanka i Bartosza Pacana - to oni grą na swoich instrumentach rozgonili chmury i deszcz oraz wszystkie pochmurne myśli. Ich dbałość o każdą nutę i zaangażowanie w muzykę sprawiło, że nie mogło obejść się bez bisu. Dziękujemy bardzo muzykom, ale przede wszystkim naszej kochanej widowni - chapeau bas.

Organizatorem koncertów Klasyka nad wodą jest Pałac Kultury Zagłębia. Współorganizatorem Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, natomiast partnerem wydarzenia jest Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

Sponsorem głównym cyklu „Klasyka nad wodą” jest:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Tworóg - Tworzeń i Pogórska Wola - Tworzeń.

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Gazociągi relacji: Tworóg - Tworzeń i Pogórska Wola – Tworzeń będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładkach oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej  GAZ-SYSTEM S.A.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Fot. Zdzisława Górska-Nieć