Aktualności

Nie czekaj, projekt Śląskie Lokalnie 2020 już działa!

Autor: Olaf Otwinowski

Operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2020 – Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach oraz Instytut Rozwoju Rynku Pracy – zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków potrwa od 2 lutego do 2 marca.

Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek za pośrednictwem portalu www.witkac.pl. Nie jest wymagane dosyłanie drukowanej kopii wniosku.

W ramach projektu Śląskie Lokalnie 2020 można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych. Projekt ten ma na celu nie tylko rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, ale również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne czy zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.

W konkursie mogą wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

  • Młode organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa śląskiego
  • Obywatelskie grupy nieformalne zamieszkujące terenu woj. śląskiego
  • Samopomocowe grupy nieformalne zamieszkujące terenu woj. śląskiego
  • Patronackie organizacje pozarządowe

Więcej informacji o projekcie wraz z wszystkimi potrzebnymi do złożenia wniosku dokumentami znajdą Państwo na stronie www.fioslaskie.com

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 579 650 968 lub mailowy: kontakt@fioslaskie.com.