Zamówienia publiczne

Nabór na stanowisko - osoba sprzątająca w Klubach Osiedlowych PKZ

Autor: Magdalena Koziak

Poszukujemy osoby sprzątającej do Klubów Osiedlowych Pałacu Kultury Zagłębia.

Oczekujemy:

  • zaangażowania w pracę
  • sumienności
  • dyspozycyjności
  • elastyczności
  • umiejętności dobrej organizacji własnej pracy
  • mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze osoby sprzątającej

Oferujemy:

  • zatrudnienie na ¾ etatu
  • terminową realizację świadczeń wynikających z umowy

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat
  • dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko osoby sprzątającej.
Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie 30.07-24.08.2018 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza       

z dopiskiem REKRUTACJA - OSOBA SPRZĄTAJĄCA

lub mailem na adres: sekretariat@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko osoby sprzątającej w terminie od 30.07 do 28.09.2018 r.
Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

Prawo dostępu do podanych danych;
Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.