Aktualności

Nabór na stanowisko - mł. specjalista ds. informacji

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku młodszy specjalista ds. informacji.

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa klienta na punkcie informacyjnym, w tym liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne;
 • udzielanie rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat repertuaru oraz działalności PKZ;
 • systematyczne pozyskiwanie informacji o działalności i wydarzeniach organizowanych w PKZ - współpraca z innymi działami PKZ;
 • dbanie o dostępność oraz aktualność materiałów repertuarowych zarówno na punkcie informacyjnym, w kasie biletowej oraz przy Galerii Sztuki;
 • dbanie o aktualność prezentacji multimedialnej wyświetlanej na monitorach LED oraz telebimie;
 • dbanie o aktualność plakatów w systemach wystawienniczych;
 • stały kontakt z działem marketingu oraz działem IT - aktualność materiałów;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w PKZ (obsługa bileterska drzwi, wydarzenia plenerowe);
 • utrzymanie i rozwój komunikacji za pomocą dostępnych technologii;
 • monitorowanie doniesień medialnych na temat działalności PKZ;
 • inicjowanie i koordynacja działań w zakresie komunikacji.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office) oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube);
 • efektywna organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • doświadczenie w obsłudze klienta oraz znajomość języka angielskiego będą dodatkowym atutem;
 • gotowość do pracy w dni wolne od pracy;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność, aktywność w działaniu;
 • zdyscyplinowanie w systematycznym pozyskiwaniu informacji;
 • rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę - ¾ etatu;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • pracę przy ciekawych projektach kulturalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz CV, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat;
 • dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. informacji.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.

Data i podpis…………………………………………

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do 19 października 2018 r., przesyłając zgłoszenie na adres:
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem REKRUTACJA - PUNKT INFORMACYJNY

lub mailem na adres: sekretariat@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

***

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 • Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. informacji w terminie od daty wpływu dokumentów aplikacyjnych do PKZ do 19.11.2018 r.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 • Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 • Prawo dostępu do podanych danych;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 • Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania