Placówki

Muzyka i medycyna

Autor: Administrator

W Pałacu Kultury Zagłębia - Klubie Osiedlowy „Helikon”

„MUZYKA I MEDYCYNA”

Tematem kolejnego programu z cyklu „Żyć z pasją”
- była umiejętność harmonijnego łączenia zawodowych i artystycznych pasji.
Sztukę tę posiadła i ciągle doskonali - dr Bogumiła Żołędziowska - Galas,
która w towarzystwie tenora - Jerzego Musioła, akompaniatora - Jerzego Kołodzieja
i komentatora - dr Jana Stanisława Kłopotowskiego
- zaprezentowała swoje artystyczne umiejętności.