Placówki

MISTRZ PĘDZLA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Autor: Administrator
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
DOM KULTURY W ZĄBKOWICACH
serdecznie zaprasza do udziału
w II EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ MISTRZ PĘDZLA DĄBROWY GÓRNICZEJ "

 

pdf karta_zgłoszenia 53.17 Kb

1. Organizator:
Pałac Kultury Zagłębia- Dom Kultury w Ząbkowicach

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem naszego świata, krajobrazem, architekturą i walorami przyrodniczymi,

 • stworzenie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej i utalentowanej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych,

 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,

 • wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

3. Uczestnicy:

 • uczniowie szkół podstawowych (klasy1-3; klasy 4-6),

 • uczniowie gimnazjów,

4. Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie własnej wizji plastycznej przedstawiający  dowolny fragment świata. Prace mogą być zarówno opisem wspaniałej, bogatej przyrody, jak i opowieścią o świecie podwodnym lub ukazującym przestworza. To może być również  obraz  ciekawy pod względem  architektonicznym.  Przewodnią myślą dla każdego autora mają być słowa znanej piosenki:

..."Więc chodź  pomaluj mój świat 
Na żółto i na niebiesko, 
Niech na niebie stanie tęcza 
Malowana twoją kredką 
Niech świat mój się zarumieni, 
Niech mi zalśni w pełnym słońcu, 
Kolorami całej ziemi.."

5. Warunki uczestnictwa:

Każda zainteresowana placówka typuje jednego lub dwóch przedstawicieli szkoły w każdej kategorii wiekowej (kl.1-3; kl. 4-6; gimnazja) i przesyła zgłoszenie uczestnika  / wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu/ do dnia 11.04.2011r. na adres:

 

DOM KULTURY

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

UL. CHEMICZNA 2

TEL/FAX: 32/260-56-40

6. Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się w Domu Kultury w Ząbkowicach w dniu 19.04.2011r. w godzinach od 1300 do 1530. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie pracy plastycznej na temat związany ze słowami piosenki... „pomaluj mi świat na żółto i na niebiesko..." w technice pastel olejny na papierze z materiałów dostarczonych przez organizatora.

 

7. Ocena prac:
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

 • 7-9 lat (kl. 1 ÷ 3)

 • 10-12 lat (kl. 4 ÷ 6)

 • 13-15 lat (gimnazjum)

8. Nagrody:
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody główne /rzeczowe/ i dyplomy dla laureatów, którzy uzyskają tytuł „Mistrz pędzla Dąbrowy Górniczej" w trzech kategoriach wiekowych oraz dyplomy dla pozostałych uczestników. 
Lista laureatów oraz nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej http://www.palac.art.pl/

 

9. Wystawa pokonkursowa:
Wystawa pokonkursowa prac oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Domu Kultury w dniu konkursu.

10. Uwagi końcowe:

 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 3. W sprawach organizacji i podsumowania konkursu należy kontaktować się z sekretariatem Domu Kultury w Ząbkowicach  Tel / fax. 32-260-56-40.