Pałac

Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia oraz Partnerzy wydarzenia (Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachWydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) zapraszają do udziału w Międzyuczelnianym Konkursie na Projekt Plakatu, organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. 

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu promującego 14.  Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – edycję wydarzenia zaplanowaną na 2023 rok w specjalnościach: trąbka, róg, puzon. Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do studentów i absolwentów Uczelni Partnerskich, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 lub 2 prace swojego autorstwa zakomponowane w układzie pionowym. Na konkurs należy przesłać prace w wersji papierowej, wydrukowane w formacie B1, oraz ich wersję elektroniczną w formacie JPG lub TIFF, a także plik wektorowy lub PSD.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 maja 2021 r.

W Konkursie przyznane będą nagrody pieniężne w wysokości 2 500 zł1 500 zł1 000 zł.

Laureat I nagrody otrzyma możliwość zrealizowania wystawy indywidualnej swoich prac w przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia!

Podsumowaniem wydarzenia będzie wernisaż Wystawy Pokonkursowej. Ekspozycja prezentowana będzie w Galerii Sztuki PKZ oraz w siedzibach Uczelni Partnerskich. Wystawie będzie towarzyszyć dedykowany katalog.

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK NR 1 - CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA ZGŁOSZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE 
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ

Udział w konkursie jest bezpłatny.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Aldona Bzowska, e-mail: aldona.bzowska@palac.art.pl, tel. 32 733 88 17.

 

Wydarzenie realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka. Dąbrowa Górnicza 2021

ORGANIZATORZY
           

PATRONAT HONOROWY

        Prezydent                                        JM Rektor
          Miasta                                   Akademii Muzycznej
  Dąbrowa Górnicza         im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
    Marcin Bazylak                  prof. dr hab. Władysław Szymański
 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.