Relacje

Malarstwo w Pracowni plastycznej PKZ

Autor: Małgorzata Fert

Rozpoczęte 3 października w Pracowni plastycznej PKZ warsztaty Wstęp do malarstwa dobiegają końca. Każde spotkanie było dla uczestników nowym doświadczeniem. Na zajęciach nie próbowaliśmy malować słodkich pocztówek, ale zmagaliśmy się z trudnym zagadnieniem tworzenia i operowania plamą barwną, przy zawężonej gamie.

  • Pierwsze spotkanie to było malowanie barwami podstawowymi (żółtym, niebieskim, czerwonym) martwej natury w brązach (półchromach) na ciemnym podłożu – kompozycja otwarta, malarstwo walorowe.
  • Drugie spotkanie to malowanie na białym podobraziu w barwach półchromatycznych o różnej temperaturze barw.
  • Trzecie spotkanie – malowanie w szarościach przy użyciu barw podstawowych bez użycia czerni.
  • Na ostatnim spotkaniu podejmiemy próbę namalowania obrazu barwami chromatycznymi, obrazu abstrakcyjnego inspirowanego martwą naturą.

Efekty dotychczasowych ćwiczeń prezentujemy w galerii.
 

Pracownia plastyczna PKZ objęta jest całorocznym patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA.

Tekst i zdjęcia – Sylwia Nowak