Kino

Listopadowe zajęcia medialne za nami

Autor: Grzegorz Drygała

Minął już drugi miesiąc zajęć z KinoSzkołą.

W listopadowych zajęciach wzięło udział blisko tysiąc uczniów. W trakcie zajęć dla szkół podstawowych uczyliśmy się o obowiązakch i odpowiedzialności wobec zwierząt (film: "Svein i szczur") oraz  zaufaniu jako podstawie w przyjaźni międzyludzkiej (film: "Gabriel").

Z gimazjalistami rozmawialiśmy o potrzebie przynależności do grupy (film: Rakieta), a z ucznaimi szkół ponadgimazjalnych prowadziliśmy debatę o granicach wolności i nałogach w oparciu film "Bling Ring".

Ponad to młodzież z gimnazjów w trakcie warsztatów medialnych zgłębiała historię kina, a uczniowie piątych i szóstych klas podstawówki tajniki "Mindmappingu". Na zajęciach nie zbrakło także przedszkolaków, z którymi bawiliśmy się w kucharzy pod hasłe przewodnim "Mniej słodoczy, więcj warzyw, czyli wiem co jem!".

ASDAS