Aktualności

Krótka historia polskiego kina w Kinie Kadr!

Autor: Adam Wieczorek

Stowarzyszenie Kin Studyjnych i Kino Kadr zapraszają w 2023 r. na cykl Krótka historia polskiego kina!

Polska kinematografia jest jedną z najciekawszych spośród wielkich narodowych kinematografii 2 połowy XX wieku. Mimo burzliwej historii, cenzury, kolejnych załamań ekonomicznych i społecznych nasi twórcy i twórczynie tworzyli dzieła wybitne i na stałe wpisane do światowego kanonu. Oglądając te filmy, od kluczowych dla szkoły polskiej lat 50. i 60. przez megaprodukcje lat 70. po kino moralnego niepokoju lat 80., możemy przez ich pryzmat poznać zarówno kolejne prądy artystyczne jak i obraz zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i produkcyjnej polskiego kina, i co za tym idzie zyskujemy wgląd w polskie imaginarium kolejnych dekad. Historia naszej kinematografii to także historia polskich reżyserów i reżyserek.

W przeglądzie Krótka historia polskiego kina skupiliśmy się na prezentacji wybranych tytułów największych twórców i twórczyń głównego nurtu. Jak zmieniała się wrażliwość filmowców? Czy czerpali oni z europejskiego i światowego kina czy tworzyli nową jakość? Jak wpływały na nich zmiany społeczne i geopolityczne? W końcu: jak polskie kino rezonowało za granicami naszego kraju? Przegląd jest unikatową możliwością przypomnienia najważniejszych, poddanych cyfrowej rekonstrukcji, dzieł powstałych nad Wisłą na dużych, kinowych ekranach i poprzez nie zajrzenia pod podszewkę zmian, jakie zachodziły w ciągu kolejnych dekad PRL-u.

Cykl 10 filmów ze wstępami w formie wykładu wideo prezentuje sylwetkę twórcy/twórczyni, wprowadza w tematykę dzieła, przybliża realia polityczno-społeczne jego powstania. Każdy wstęp zawiera też analizę formalną dzieła z naciskiem na scenariusz, sztukę operatorską, grę aktorską, montaż, scenografię i kostiumy. Wskazuje też aktualny wymiar dzieła i proponuje możliwe tropy interpretacyjne. Prologi zrealizowane są w sposób przystępny, bardziej popularyzatorski niż akademicki, osadzając poszczególne filmy w szerokim, kulturoznawczym kontekście. Każdy tytuł prezentowany będzie w danym miesiącu w wybranych kinach studyjnych.

Oto prezentowane tytuły wraz z datami seansów - seans zaczynamy zawsze o godz. 17:30!

  1.  Popiół i diament (1958), reż. Andrzej Wajda - 16 lutego 2023
  2.  Pociąg (1959)reż. Jerzy Kawalerowicz - 9 marca 2023 
  3.  Do widzenia, do jutra (1960)reż. Janusz Morgenstern - 20 kwietnia 2023 
  4.  Nikt nie woła (1960), reż. Kazimierz Kutz - 11 maja 2023
  5.  Zezowate szczęście (1960)reż. Andrzej Munk - 15 czerwca 2023
  6.  Sanatorium pod klepsydrą (1973)reż. Wojciech Jerzy Has - 6 lipca 2023
  7.  Barwy ochronne (1976)reż. Krzysztof Zanussi - 24 sierpnia 2023
  8.  Aria dla atlety (1979)reż. Filip Bajon - 21 września 2023
  9.  Gorączka (1980), reż. Agnieszka Holland - 26 października 2023
  10.  Przypadek (1981)reż. Krzysztof Kieślowski - 16 listopada 2023

Organizator przeglądu: Stowarzyszenie Kin Studyjnych
Kurator przeglądu: Tomasz Kolankiewicz - dyrektor Artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Partnerzy: WFDiF, DI Factory
Przegląd współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.