Pałac

Konkurs na plakat „Wolni, samorządni - 25-lecie odrodzenia samorządu”..

Autor: Maja Szwedzińska

Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania prac na konkurs, to już 10go maja!

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat do udziału w konkursie na plakat.
Hasło przewodnie konkursu to "Wolni, samorządni - 25-lecie odrodzenie samorządu".

Udział w konkursie jest okazją do zastanowienia się, co zmieniło się w przeciągu ostatnich 25 lat w otaczającej nas rzeczywistości.
Jak kiedyś wyglądała architektura, gospodarka i kultura miast, w których żyjemy, a jak wygląda aktualnie? Co zmieniło się na lepsze, a co na gorsze? Jak 25 lat wolności i samorządności wpłynęło na ludzi i na otaczającą ich przestrzeń?

Zapraszamy do przedstawienia historii przemian, jakie nastąpiły w czasie ostatnich 25 lat. Technika dowolna. Oryginał pracy powinien mieć format 100 x 70 cm oraz nadawać się do oprawienia w fotoramę. Nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w zbiorowej wystawie pokonkursowej oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia.

Termin dostarczenia prac –  10.05.2015 r.,  ogłoszenie wyników – 22.05.2015 r. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – 29.05.2015r.

Opisaną pracę oraz wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA z CD należy składać w siedzibie PKZ lub przesłać na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem "25-lecie odrodzenia samorządu"

NAGRODY:

GRAND PRIX - nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

II nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł

III nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł

Do pobrania:
Karta zgłoszenia
Regulamin

Informujemy, że nagrody pieniężne w konkursie na plakat „Wolni, samorządni - 25-lecie odrodzenie samorządu” zostaną potrącone na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, obciążającego Uczestnika konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ( Dz.U. z 1991r. nr 80 poz. 350 ze zm.).

Przychód uzyskany z tytułu nagrody pieniężnej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody w momencie dostarczenia nagrody. Podatek dochodowy zostanie pobrany od Uczestnika i przekazany przez Organizatora do organu podatkowego zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.