Placówki

Klub osiedlowy Helikon - oferta sezon 2012/2013

Autor: Administrator

Zapraszamy gorąco na zajęcia taneczne dla  dzieci „ZUMBATOMIC”,  które  odbywać  się  będą  w  każdy  piątek  od  godziny 1815  ( począwszy  od 09 listopada br.)  i  ZUMBY  dla  dorosłych , również w piątki  od  godz. 1915 ( od 09 listopada).

Oferujemy także  zajęcia  aerobicu:
wtorki od godziny 1730 
czwartki od godz. 1715

Informacja i zapisy osobiście lub telefonicznie: ul. Wojska Polskiego 45, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32/262-53-44
Proponujemy: 

  • zajęcia manualne, rytmiczne, plastyczne, taneczne, 
  • emisja, głosu indywidualna i grupowa, 
  • ćwiczenia rozciągające - stretching, joga, 
  • sekcja teatralna, 
  • sekcja szachowa, 
  • kurs tańca towarzyskiego, 
  • gra na instrumentach, 
  • chór seniorów,
  • areobik,
  • joga.

Klub Helikon oferują także wynajem sal na zebrania, szkolenia, pokazy, uroczystości okolicznościowe oraz inne.