Edukacja artystyczna

Jubileuszowy - X Ogólnopolski Konkurs "Siedem grzechów głównych" rozstrzygnięty!

Autor: Małgorzata Fert

Już po raz dziesiąty wyłoniono najlepsze prace w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Siedem Grzechów Głównych". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. Jury miało trudne zadanie i musiało wybrać spośród wielu pięknych i mądrych wypowiedzi te, które stanowiły najlepsze zobrazowanie tematu. Jubileuszowa edycja rozstrzygnięta została w czterech kategoriach:

W organizację jubileuszowej edycji konkursu zaangażował się Uniwersytet Śląski w Katowicach. Obok Macieja Szczawińskiego (redaktor Polskiego Radia Katowice) oraz o. Wacława Oszajca SJ (teolog, publicysta i poeta) w skład komisji oceniającej prace w kategorii poezja weszli: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr Magdalena Ochwat, mgr Jadwiga Maksym-Kaczmarek oraz mgr Magdalena Paprotny - pracownicy Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ.

Zespół, [...], jest pozytywnie zaskoczony dużym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i trochę starszych adeptów sztuki pisarskiej. Uznajemy poziom prac za bardzo wysoki i nie lada wyczynem było wybrać z mnóstwa naprawdę dobrych prac tylko kilka. Z pewnością podział na kategorie wiekowe był tutaj bardzo pomocny. Przesłane wiersze, w obrębie tytułowego tematu "Siedmiu grzechów głównych", poruszają wiele tematów, co świadczy o wnikliwej obserwacji świata przez autorów. Dowodzi to również, że dla twórców wciąż ważne pozostają aktualne kwestie współczesności, jak i uniwersalne dylematy filozoficzno-etyczne. Ujawniają się one zarówno jako przedmiot wypowiedzi lirycznej, jak też stanowią jej istotne tło. Mamy nadzieję, że udało się nam wyłonić kolejne indywidualności artystyczne, które będą dalej szlifować swój talent - wynik konkursu poetyckiego komentuje dr Magdalena Ochwat, Pełnomocnik Rektora UŚ ds. Promocji i Kontaktów ze Szkołami.

Komisja w składzie: prof. dr hab. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ks. Tomasz Zmarzły (historyk sztuki) i artysta plastyk Bartosz Gawlik (Muzeum Zagłębia w Będzinie) oceniła prace w trzech pozostałych kategoriach. Wytypowano projekty najmocniej odzwierciedlające ideę konkursu. Walory artystyczne i techniki potraktowane zostały jako środki dotarcia do celu, czyli zobrazowania, wyrażenia językiem sztuki tego, co jest istotne. Niekiedy uczestnicy bardzo prostymi środkami uzyskali efekt poruszenia, wyrazili istotę grzechu, jego konsekwencji, przyczyn, przemian myślenia i postępowania jednostki i grupy społecznej.

Na pierwszy plan wyłoniła się praca Karoliny Starzyńskiej (17 lat) wykonana w technice grafiki komputerowej, która zwiera w sposób bardzo uproszczony i symboliczny założenia regulaminowe oraz spaja wszystkie cztery kategorie konkursu w całość. Pani Karolinie z Liceum Plastycznego w Dąbrowie Górniczej serdecznie gratulujemy zdobycia Grand Prix konkursu!

X edycja wpisała się w obchody jubileuszu 60-lecia Pałacu Kultury Zagłębia oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 marca 2018 r. Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy o godz. 10:00 do sali Agora (I piętro) Pałacu Kultury Zagłębia.