Dom Kultury Ząbkowice

IX Wieczór Cecyliański i wernisaż wystawy ząbkowickiego szkła

Autor: Olaf Otwinowski

Wczoraj tj. 22 listopada o 16:00 rozpoczął się IX Wieczór Cecyliański w PKZ Domu Kultury Ząbkowice, który połączony był z wernisażem wystawy Wspomnienie ząbkowickiego szkła!

Wieczór Cecyliański będący świętem chórów i muzyki, od 9 lat odbywa się w PKZ Domu Kultury Ząbkowice, we wspomnienie Świętej Cecylii - patronki chórzystów, muzyków, organistów oraz grup wokalno-muzycznych. Wydarzenie skupia miłośników i pasjonatów muzyki, zachęcając do twórczego spędzenia wolnego czasu, w miłej i rozśpiewanej atmosferze. Na Cecyliadę zapraszane zostają chóry i zespoły działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które prezentują dowolny repertuar, w tym również znane i lubiane utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Oprócz stałych bywalców, co roku pojawiają się nowe grupy chętnie uczestniczące w imprezie, co świadczy o jej popularności i dobrej sławie. Wieczór Cecyliański jest więc doskonałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego oraz przyjemnego spędzenia czasu przy pięknych dźwiękach muzyki. Bo temu ma właśnie służyć dzień Świętej Cecylii. Muzyce i płynącej z niej radości.

Wczorajsze święto połączone było z otwarciem wystawy ząbkowickiego szkła, którą można odwiedzać do 15 czerwca przyszłego roku. Celem wystawy jest przypomnienie historii HSG "Ząbkowice" oraz twórczości jej wybitnych projektantów, a także ukazanie wartości oraz promocja ząbkowickiego szkła. Eksponatami wystawy będą wyroby Huty Szkła Gospodarczego "Ząbkowice" zapożyczone od zaprzyjaźnionych osób oraz ze zbiorów własnych Domu Kultury Ząbkowice. Część eksponatów użyczyli młodzi projektanci ząbkowickiej huty, którzy również wspomagali swoją wiedzą przy organizacji wystawy. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Fot. Marek Wesołowski