II Światowy Kongres Klastrów – Cluster World Congress w PKZ

II Światowy Kongres Klastrów – Cluster World Congress w PKZ

Autor: Małgorzata Fert

W dniu 1 kwietnia 2016 roku, w Dąbrowie Górniczej odbędzie się II Światowy Kongres Klastrów – Cluster World Congress, pod hasłem przewodnim “Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową”.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska bardzo mocno wspiera rozwój klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania w gospodarce. Zainteresowanie tematyką klastrów w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta, dzięki dostrzeżeniu możliwości osiągnięcia znaczących korzyści z uczestnictwa w tych strukturach. Klastry stają się coraz bardziej docenianym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności, stanowiąc motory rozwoju gospodarczego.

Coraz popularniejsza idea klasteringu, której celem jest kooperacja instytucji i organizacji na każdym poziomie współpracy, powoduje, że Cluster World Congress stanowi międzynarodową płaszczyznę komunikacyjną, umożliwiającą dialog pomiędzy sektorem biznesu, administracji i nauki. 

Po sukcesie pierwszej edycji, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową. Klastry, będąc oddolnymi inicjatywami, organizują się wokół wytyczonego celu. Taki będzie również plan Kongresu Klastrów – szczegółowa prezentacja transgranicznych i międzynarodowych, europejskich projektów, przewidzianych na najbliższe lata i klastrowe innowacje, rozwiązania dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz współpraca biznesu, samorządu i społeczności obywatelskich w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

Cluster World Congress niesie ze sobą społeczną i biznesową odpowiedzialność przekazania tylko wysokiej jakości wiedzy. Merytoryka Kongresu została przygotowana z należytą starannością i uwagą skierowaną na obecność różnych sektorów w wydarzeniu. Niepodważalny autorytet członków Komitetu Honorowego z najwyższej półki, stanowi rękojmię najwyższego poziomu.

Podczas II Światowego Kongresu Klastrów obecni będą reprezentanci różnych gałęzi biznesu i światowych klastrów, jak również przedstawiciele świata polityki i nauki. Wśród tegorocznych gości nie zabraknie osób takich jak: prof. Jerzy Buzek, który objął patronatem honorowym Cluster World Congress oraz ekspertów z dziedziny klasteringu a wśród nich m.in.: Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), Helmut Kergel i Thomas Lamer-Gamp, Dyrektorzy European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Christian Ketels z Harvard Business School, Zbigniew Bochniarz z University of Washington, Werner Pamminger z Clusterland w Austrii. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również: ministrowie rządu polskiego, czeskiego, ukraińskiego, austriackiego, węgierskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i Komisji Europejskiej oraz wiele innych, ważnych dla klastrów postaci.

Organizatorami II Światowego Kongresu Klastrów są:

  • Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
  • Cluster World Sp. z o.o.,
  • Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza,
  • Komitet Rozwoju Zagłębia,
  • POLSKA 3.0,
  • Stowarzyszenie Podatników w Polsce,
  • Humaneo.

Zapoznaj się z pełnym programem– tutaj….
 

źródło / strona www wydarzenia: www.clusterworldcongress.com
 

W związku z organizacją II Światowego Kongresu Klastrów, w dniu 1 kwietnia 2016 r., cały budynek Pałacu Kultury Zagłębia będzie dostępny tylko dla uczestników kongresu. Wszystkie zajęcia edukacji artystycznej zaplanowane na ten dzień nie odbędą się. Kawiarnia, Galeria  Sztuki PKZ oraz kino KADR również będą nieczynne.