Aktualności

II Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia oraz Partnerzy wydarzenia (Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachWydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) zapraszają do udziału w II Międzyuczelnianym Konkursie na Projekt Plakatu, organizowanym w ramach III Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu promującego 15. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – edycję wydarzenia zaplanowaną na 2025 rok w specjalnościach: instrumentów smyczkowych – skrzypce, altówka, wiolonczela.

Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do studentów i absolwentów Uczelni Partnerskich, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 lub 2 prace swojego autorstwa zakomponowane w układzie pionowym. Na konkurs należy przesłać prace w wersji papierowej, wydrukowane w formacie 100 x 70 cm, oraz ich wersję elektroniczną w formacie JPG lub TIFF, a także plik wektorowy lub PSD.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 maja 2023 r.

W Konkursie przyznane będą nagrody pieniężne w wysokości 3 000 zł, 2 000 zł, 1 000 zł.

Laureat I nagrody otrzyma możliwość zrealizowania wystawy indywidualnej swoich prac w przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia! Podsumowaniem wydarzenia będzie wernisaż Wystawy Pokonkursowej. Ekspozycja prezentowana będzie w Przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia oraz w siedzibach Uczelni Partnerskich. Wystawie będzie towarzyszyć dedykowany katalog.

REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1 – CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA ZGŁOSZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE DLA LAUREATA
ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ
PLAKAT PROMUJĄCY MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS NA PROJEKT

SPONSOR ARTYSTÓW: