Aktualności

II Konkurs na projekt plakatu - zakwalifikowane prace

Autor: Olaf Otwinowski

13 lipca odbyły się obrady komisji Międzyuczelnianego Konkursu na Projekt Plakatu – znamy osoby zakwalifikowane do Wystawy Pokonkursowej!

II Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu został zorganizowany przez Pałac Kultury Zagłębia we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w KatowicachWydziałem Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach III Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie projektu plakatu promującego 15. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – edycję wydarzenia zaplanowaną na 2025 rok w specjalnościach: instrumentów smyczkowych – skrzypce, altówka, wiolonczela.

Konkurs miał charakter zamknięty i był kierowany do studentów i absolwentów kierunków artystycznych Uczelni Partnerskich, którzy w dniu przystąpienia do udziału w Konkursie nie ukończyli 30 roku życia. Każdy Uczestnik Konkursu mógł zgłosić maksymalnie 2 projekty plakatu, przy czym każdy z nich musiał stanowić odrębną całość.

Na Konkurs wpłynęło 28 prac spełniających kryteria podane w Regulaminie.

Decyzją Komisji Konkursowej zostały przydzielone dwie nagrody regulaminowe (nagrody pieniężne za  II i III miejsce) oraz wytypowane prace do  Wystawy Pokonkursowej. Zakwalifikowanych zostało 8 prac 6 autorów.

Nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone 13 października 2023 roku podczas wernisażu Wystawy Pokonkursowej prezentowanej w Przestrzeniach Wystawienniczych Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

II Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu – lista uczestników w kolejności alfabetycznej, których prace zostały zakwalifikowane do Wystawy Pokonkursowej (w tym Laureaci Konkursu):

Borysovska Kateryna / 2 prace / Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Klich Dominik / 1 praca / Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Krasowska Alicja / 1 praca / Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Mazurek Sabina / 1 praca / Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Salatska Yuliia / 1 praca / Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Styrna Bartosz / 2 prace / Uniwersytet Śląski w Katowicach

SPONSOR ARTYSTÓW:

Fot. Karolina Pazera